Kurzy pro dospělé s Andreou  ✎  roční studie od ledna 2019

Výuka neprobíhá o jarní prázdny (4. a 5. 3.), v období Velikonoc (22. a 23. 4.), o letní prázdniny (od 1. 7. do 3. 9.), o podzimní prázdniny 2019 (28. a 29. 10.) a o vánoční prázdniny (od 23. 12. do 31. 12.).

Jedná se o studii v rámci doktorského studia v oblasti výslovnosti angličtiny na Fonetickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterému se věnuji. Kurzy budou probíhat standardně, budeme se zaměřovat na všechny dovednosti v angličtině, náplň kurzu bude vytvořena dle dohody se studenty. Zkrátka vše tak, jak je u nás běžné. Navíc ovšem bude u tří ze čtyř vypsaných kurzů zakomponována do každé lekce speciální aktivita zaměřená na výslovnost vybraných problematických hlásek, slovního a větného přízvuku a intonaci otázek. Jeden kurz žádné specifické instrukce dostávat nebude. Budeme se totiž zaměřovat na přirozené osvojení výslovnosti, které probíhá například u dětí a které je momentálně ve výuce v ČR nejčastější.

» Mírně pokročilí (A2+/B1)


Termín : PONDĚLÍ   ...   28. 1. 2019 - 21. 1. 2020   ...   (37 x 90 min.)   ...   Lekce se konají pravidelně jednou týdně v délce 90 minut.

Čas: 16:00 - 17:30

Cena: 9 990,- Kč (Lze uhradit ve dvou splátkách)

» Středně pokročilí (B1/B2)


Termín : PONDĚLÍ   ...   28. 1. 2019 - 21. 1. 2020   ...   (37 x 90 min.)   ...   Lekce se konají pravidelně jednou týdně v délce 90 minut.

Čas: 17:35 - 19:05

Cena: 9 990,- Kč (Lze uhradit ve dvou splátkách)

» Středně pokročilí (B1/B2)


Termín : ÚTERÝ   ...   29. 1. 2019 - 22. 1. 2020   ...   (37 x 90 min.)   ...   Lekce se konají pravidelně jednou týdně v délce 90 minut.

Čas: 16:00 - 17:30

Cena: 9 990,- Kč (Lze uhradit ve dvou splátkách)

» Mírně pokročilí (A2+/B1)


Termín : ÚTERÝ   ...   29. 1. 2019 - 22. 1. 2020   ...   (37 x 90 min.)   ...   Lekce se konají pravidelně jednou týdně v délce 90 minut.

Čas: 17:35 - 19:05

Cena: 9 990,- Kč (Lze uhradit ve dvou splátkách)

Kurzy pro dospělé s Lenkou  ✎  od ledna do června 2019

Výuka neprobíhá o jarní prázdny (6. 3.) a o státní svátky v květnu (1. a 8. 5.).
Výuka jedné středeční lekce se nebude konat z důvodu zahraniční pracovní cesty - termín bude upřesněn. S tímto volnem je již kalkulováno, výuka nebude nahrazena.


» Příprava na FCE (B2)

Kurz je vhodný pro všechny středně pokročilé studenty, kteří se chtějí připravovat na zkoušku FCE. Náplň kurzu je přizpůsobena přípravě ke zkoušce. V hodinách pracujeme s učebnicí Cambridge English Objective First.

Termín : STŘEDA   ...   16. 1. 2019 - 26. 6. 2019   ...   (20 x 90 min.)   ...   Lekce se konají pravidelně jednou týdně v délce 90 minut.

Čas: 17:15 - 18:45

Cena: 5 000,- Kč

» Mírně pokročilí (B1)

Jedná se o obecný kurz, v němž pracujeme s učebnicí International Express. Kurz je vhodný pro všechny studenty, kteří už mají základní znalosti a přejí si pokračovat dále, nebo pro studenty, kteří se již dříve anglicky učili a nyní se po přestávce ke studiu vrací. Zaměřujeme se na všechny dovednosti v angličtině: mluvení, poslech, čtení a gramatiku.

Termín : STŘEDA   ...   16. 1. 2019 - 26. 6. 2019   ...   (20 x 90 min.)   ...   Lekce se konají pravidelně jednou týdně v délce 90 minut.

Čas: 19:00 - 20:30

Cena: 5 000,- Kč

Kurzy pro děti a mládež s Lenkou  ✎  od ledna do června 2019

Výuka neprobíhá o jarní prázdny (6. 3.) a o státní svátky v květnu (1. a 8. 5.).
Výuka jedné středeční lekce se nebude konat z důvodu zahraniční pracovní cesty - termín bude upřesněn. S tímto volnem je již kalkulováno, výuka nebude nahrazena.


» 8. a 9. třída ZŠ

Kurz je určen studentům od 13 do 16 let. Rozvíjíme čtyři schopnosti – čtení, psaní, poslech a mluvení. Je v něm také kladen velký důraz na gramatiku a rozvoj slovní zásoby a je velmi interaktivní. Děti jsou nuceny spolu neustále komunikovat. Pro kurz jsou vybírána témata podle doporučení MŠMT ČR pro tuto věkovou skupinu.

Termín : STŘEDA   ...   16. 1. 2019 - 26. 6. 2019   ...   (20 x 60 min.)   ...   Lekce se konají pravidelně jednou týdně v délce 60 minut.

Čas: 16:00 - 17:00

Cena: 3 500,- Kč

Víkendové workshopy s Lenkou  ✎  

» Intenzivní konverzační kurzy pro mírně a středně pokročilé

Workshop je vhodný pro mírně a středně pokročilé studenty, kteří nemají čas pravidelně docházet na lekce angličtiny, ale nechtějí zapomenout to, co už se naučili. Kurz je také vhodný pro všechny mírně a středně pokročilé studenty jako nadstavba k jejich dalšímu studiu. Během kurzu budou probírána studenty zvolená témata vhodná pro tuto jazykovou úroveň.

Termíny:     8. 12. 2018   │   08:30 - 12:30   │   4x 60 min.   │   660,- Kč   │   sobota

12. 1. 2019   │   08:30 - 12:30   │   4x 60 min.   │   660,- Kč   │   sobota

2. 2. 2019   │   08:30 - 12:30   │   4x 60 min.   │   660,- Kč   │   sobota

23. 2. 2019   │   08:30 - 12:30   │   4x 60 min.   │   660,- Kč   │   sobota

16. 3. 2019   │   08:30 - 12:30   │   4x 60 min.   │   660,- Kč   │   sobota

6. 4. 2019   │   08:30 - 12:30   │   4x 60 min.   │   660,- Kč   │   sobota

27. 4. 2019   │   08:30 - 12:30   │   4x 60 min.   │   660,- Kč   │   sobota

18. 5. 2019   │   08:30 - 12:30   │   4x 60 min.   │   660,- Kč   │   sobota

8. 6. 2019   │   08:30 - 12:30   │   4x 60 min.   │   660,- Kč   │   sobota

29. 6. 2019   │   08:30 - 12:30   │   4x 60 min.   │   660,- Kč   │   sobota